księżycowa...

31 tekstów – auto­rem jest księżyco­wa....

I nic tak nie wy­cisza, jak hek­to­lit­ry godzin spędzo­nych we włas­nym oceanie myśli... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 sierpnia 2011, 22:26

Le­piej ludzi nie do­cenić w pier­wszej chwi­li, niż prze­cieniać od razu... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 4 stycznia 2011, 22:59

Czas leczy rany...
Ale czy spra­wi, że bliz­ny znikną? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 września 2010, 23:25

Sa­mot­ność jest naj­lep­szą kochanką nauki... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 30 lipca 2010, 16:13

Za­gad­ka - da­je wskazówki, ale cała spo­wita jest tajemnicą... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 8 lipca 2010, 20:06

Nieważny jest te­mat, ważne jest jak się go ujmie... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 6 lipca 2010, 13:01

Świat zas­ka­kuje... Z każdym pod­muchem wiat­ru, blas­kiem słońca człowiek chce więcej i więcej...

Nie bójmy się brać te­go co niesie ze sobą los, czy jest to dob­re czy też złe... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 czerwca 2010, 19:38

Możesz mieć co tyl­ko zechcesz, nieważne jak za­wiła dro­ga pro­wadzi do te­go, ważne byś osiągnął swój cel...


Uwie­rzyć we włas­ne siły - potęga zwycięstwa... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 5 czerwca 2010, 09:34

Różni­my się po to, by wza­jem­nie się uzupełniać... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 24 maja 2010, 17:06

Trze­ba się ce­nić na ty­le, ile jest się nap­rawdę wartym.
"Prze­ceną" czy "ob­niżką" sa­mego siebie, nic nie zyskasz... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 maja 2010, 20:41
księżycowa...

Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. — Stanisław Jerzy Lec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

księżycowa...

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność